1 Frans Izaak Abresch.

          Frans Izaäk Abresch.
Geboren :        17 November 1783 te Groningen.
Gedoopt :        19 november 1783 in der Aa-kerk in Groningen.
Overleden :     4 juli 1852 te Zuidhorn. (68 jr) woonde op Langstraat 133 Zuidhorn.
Vader :            Jeremias Frederik Abresch (1745-1805)
Moeder :         Geertruida Francisca Guichart. (1745-1809)
Gehuwd :        16 juni 1811 (31 mei in Groningen)
Met :                Hebbelina Regnera de Drews
Geboren :        1784 te Groningen
Overleden :    13.10.1848 te Zuidhorn.
Kind 1 :           Hendrik Guichart Abresch. Geb. 7.11.1812 Zuidhorn. Als Getuigen bij de geboorte aangifte waren de buren: Berent Jacobus Eikelaar, 44 jr. veldwagter (perceel 443) en Jacob Dates Homan, 46 jr. deurwaarder. (perceel 447) het geboorte adres staat omschreven als Oudestraat 98

Kind 2 :           Margaretha Johanna Bouwina Abresch. Geb. 28.4.1814 Heerenstraat 98    Zuidhorn. Getuigen:J.D.Homan en Klaas Harkes, winkelier. Ovl.2.6.1862 te Utrecht. Getrouwd: 7.6.1852 (38jr)met Adriaan van Haeften, (52jr) rijks ontvanger.

Kind 3 :           Geertruida Francisca Abresch. Geb. 16,5,1815 behuizing nr. 98 te Zuidhorn.

Kind 4 :          Jeremias Frederik Abresch. Geb. 29.6.1816 de straat 98 te Zuidhorn. Ovl. 3.3.1885 te Leeuwarden Getrouwd: 8.1.1873 (56jr) met Geertruida
Margaretha van Haeften(40jr) dochter van Adriaan van Haeften.

Kind 5 :          Hebbelina Regnera Abresch. Geb. 5,10,1817 de straat 98 te Zuidhorn.

Kind 6 :          Frans Isaak Abresch. Geb. 23.12.1821 Oudestraat 98 te Zuidhorn. Ovl.14.1.1872 te Groningen. Luitenant ter zee. getrouwd op 11.12.1856 te Nieuwe Amstel met Catharina Ida Constantia van Haeften. Geboren 19.7.1824 te ’s Hertogenbosch. Zij woonden aan de westergast te Zuidhorn.
        Kind 1. Francoise Constance Abresch + 1858-1936
        Kind 2. Marie Cornelia Abresch 1859-??
        Kind 3. Jeremias Frederik Abresch geb. 4.1.1864. deze emigreerde in 1886 naar Indie.  Vermelding: minder gegoeden, vermoedelijke reden van vertrek onbekend.
       Kind 4. Gualterus Johannes Jacobus Abresch.1869-1869 te Groningen. In de behuizing geteekend letter O nummer acht en dertig. Frans Isaak was toen van 1867 – 1870 kapitein-luitenant ter zee.

Transcriptie: Gecopuleerd op Zondag den 16 Juny 1811. Frans Izaak Abresch & Hebbelininia Reguera de Drwes. Beide van Groningen. Bovenstaande personen gecopuleerd op Zondag den 16 Juny 1811 ten overstaan van ondergeschreven adjunct au Maire, W van Swinderen

Transcriptie:
Gecopuleerd op Zondag den 16 Juny 1811. Frans Izaak Abresch & Hebbelina Regnera de Drews. Beide van Groningen. Bovenstaande personen gecopuleerd op Zondag den 16 Juny 1811 ten overstaan van ondergeschreven adjunct au Maire, W van Swinderen

De volgende vermelding staat in het doop- en trouwboek 1763-1811 Kerkelijke gemeente Zuidhorn.

Transcriptie: 1811 den 1 Juny hebben zich laten registreren in het huwelijks protocol en zijn daarin ingeteekend op ingebragte attestatie van de committanten tot den Huwelijks Zaken in Groningen van den 31 Mei 1811 Frans Izaak Abresch Griffier bij het ??? Gerigte te Zuidhornvan Groningen wonende te Zuidhorn en Hebbelijna Regnera de Drews Geboren en wonende te Groningen.

Transcriptie: 1811 den 1 Juny hebben zich laten registreren in het huwelijks protocol en zijn daarin ingeteekend op ingebragte attestatie van de committanten tot den Huwelijks Zaken in Groningen van den 31 Mei 1811 Frans Izaak Abresch Griffier bij het Vrede Gerigte te Zuidhorn van Groningen wonende te Zuidhorn en Hebbelijna Regnera de Drews Geboren en wonende te Groningen.

familie-wapen

Het familiewapen van de familie.

Frans Izaak Abresch studeerde rechten en was in 1811 griffier van het vredegerecht te Zuidhorn. In 1813 volgde hij A.Ytema op als burgemeester van Zuidhorn. In 1832 was hij tevens notaris in Zuidhorn.

Zuidhorn heeft in de drie jaren van inlijving bij Frankrijk ((1810-1813) drie maires gekend. De 57-jarige landbouwer Hendrik Jans en zijn opvolger hebben het beiden nog geen jaar volgehouden. De derde, benoemd in 1813 zou het daarentegen onder verschillende benamingen tot 1857 uithouden: Mr.Frans Isaac Abresch. De op dat moment 30-jarige Abresch was zijn carrière  begonnen als advocaat. In 1808 werd hij secretaris van Aduard, vervolgens griffier bij de baljuwschap (rechtbank) van het westerkwartier en keizerlijke notaris in Zuidhorn. Na zijn benoeming tot maire bleef hij het notariaat uitoefenen, want dat vormde de grootste bron van inkomsten. “Onderscheid zich door de zijn kennis van de Franse taal”, zo staat in de papieren van de prefect vermeld en dat laatste had hij ook hard nodig, want in toenemende mate begon het gebruik van de Franse taal te overheersen, een ambitieus jongmens.
Bron: Geschiedenis van Zuidhorn,H.Boels.

under construction


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *