Hoofdstraat 15

Bewoner/Eigenaar in 2014   fam D.Stuitje (2019)

Kadastrale gegevens:
Op de kadaster kaart, die gemaakt is in de periode  1811 tot 1832 zijn de percelen; 471, 472. eigendom van de pastorij Zuidhorn. Dit betreft de weilanden tot aan de molen van Iwema. Dat is ongeveer op de plaats waar nu het blok bejaarden appartementen is gebouwd.
Tot 1.12.1939 was dit huisnummer 98

1811 – 18..                           pastorij Zuidhorn.
18.. – 19..
19.. – 19..                            Jac. Dijkstra.
Gepens.Hotelhouder kwam van A471 en A472
29.3.1935  – 7.9.1949.      Evert Meier.
Gepens.landbouwer. Woonde eerst in Garnwerd later aan de Zuiderweg in Zuidhorn.
Verhuisd naar Aduard.
24.1.1939  – 8.2.1946.      Remke Buls.
Inwonend huishoudster. Verhuisd naar Groningen.
21.12.1945  – 26.3.1946.  Geessien Alting.
Inwonend huishoudster. Kwam van Oldekerk en is verhuisd naar Groningen.
2.4.1946  – 17.5.1946.      Bouwina R.Stiekema.
Kwam van Ermelo en is verhuisd naar Eelde.
20.5.1946  – 25.5.1945.    Remke Buls.
Inwonend huishoudster. Kwam van Groningen en is verhuisd naar Groningen.
9.9.1949  – 26.1.1968.      Harmen Huisman.
Kwam van Norg. Is hier overleden.
26.1.198  – 8.5.1970.        Klaaske T. Huisman.
Verhuisd naar Groningen.
13.5.1970 – heden.           Dirk Stuitje.
Kwam van Groningen.
1.1.1980 – heden.             Geeske Stuitje– Berends.
Echtgenote van Dirk Stuitje.

2016


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *