Hoofdstraat 32

Dit pand zal omstreeks 1918-’19 zijn gebouwd, niet bekend is wie de eigenaar op dat moment was.
Wel is bekend dat de fa. Bleeker & Beving hier een installatie en garagebedrijf  heeft gevestigd.

Berend Bleeker is op 19.5.1917 met z’n bedrijf als installateur en garagehouder begonnen in de Nieuwstraat 7 of 9.
Vanaf  tenminste 24.2.1923 is Bleeker verder gegaan met Renze Beving. Toen waren ze gevestigd op dit adres.
Op 21.7.1924 is deze firma failliet verklaard.
Op 24.11.1924 is er een publieke verkoping gehouden van de roerende goederen.
Op 27.11.1924 wordt het pand hoofdstraat 32 geveild, est er op wijst dat het vermoedelijk eigendom was van de vennootschap.
Het wordt gekocht door Harmannes Jan Weg. Op 30.1.1925 zet hij de zaak van Bleeker & Beving voort.